Digitala källor - Internet


Berättelser ur svenska historien, Starbäck/Bäckström, 1885-1886, nionde bandet, Gustaf IV Adolf, digital utgåva, Project Runeberg www.lysator.liu.se/runeberg/sverhist/

Berättelser ur svenska historien, Starbäck/Bäckström, 1885-1886, tionde bandet, Carl XIII, Karl IV Johan, digital utgåva, Project Runeberg www.lysator.liu.se/runeberg/sverhist/

Om näringstvång i gemen, och skrån i synnerhet, avhandling av Johan Henric Kjellgren, publ 1784. Elektronisk utgåva av Per Dahl. www.lysator.liu.se

Sven Rinmans Bergwerkslexicon 1788-89
Bergwerkslexicon 
är ett mycket omfattande uppslagsverk i två delar på 1096 resp. 1274 sidor. Det utkom 1789 och skrevs av bergsvetenskapsmannen Sven Rinman (1720–1792) som ofta har kallats 'den svenska bergshanteringens fader'. I verket behandlas all den tidens kemi och vetenskap rörande metaller och geologi samt den praktiska kunskapen rörande smedjor, hyttor, gruvor och andra anläggningar; deras redskap, tillvägagångssätt, ordnande och skötsel. Bergwerkslexicon är därför en utomordentlig källa för historiker vad beträffar 1700-talets kemi och bergsvetenskap. Den utgör ett lättillgängligt uppslagsverk inte bara för denna tids kunskap inom dessa områden utan är även ett resultat av en mans forskning, gjort med egna händer och sett med egna ögon.

Finska kriget 1808-1809, del 1 och 2, www.smb.nu

Kriget mot Storbritannien 1810 – 1812, www.smb.nu

Karl Johans krig mot Napoleon 1813 - 1814, www.smb.nu

Kungörelser – Låssa kyrkas arkiv, Innehållsförteckning svensk författningssamling: åren 1811 – 1812, åren 1813 – 1814, åren 1815 – 1816, åren 1817 – 1820, www.algonet.se/~ukforsk/right.htm

Kongl Södermanlands Regemente, www.algonet.se/~hogman/slaekt.htm

Översättning av Stawfords dagbok, www.hoganas.com/a/company/bibl/library/stawfordbok.htm

 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777