När Västra Stambanan drogs genom Södermanland

Byggnationen av den Västra stambanan torde vara ett av de största enskilda projekt som någonsin genomförts i Sverige. 

Under fördraget berättas om förberedelserna och agitationen för att få banans sträckning genom Sörmländska landamären. Här berättas om hur järnvägsbygget avancerade och förändrade hela trakters näringsbetingelser över en natt. Här berättas om nya yrkeskategorier som följde med järnvägen och om den fashionabla invigningen av banan den 3 november 1862. Och självfallet får åhörarna veta var den sista rälsspiken i västra stambanan slogs in i slipersen...

Som en extra knorr kan vi även komplettera föredraget med mer lokal järnvägshistoria, beroende på var beställaren finns.

beräknad tid ca 60 minuter

åter

Jag vill gärna veta mer om det här föredraget...

Fyll i nedanstående formulär och skicka..

Namn

Adress

E-post

Telefon

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777