Skenor i Smestan eller "När järnvägen kom till Eskilstuna"


Eskilstuna är en stad som stolt kan vila på sina lagrar när det gäller järnvägshistoria. Här huserade Theofron Munktell, vars tekniker konstruerade och byggde landets första fungerande järnvägslokomotiv och på hans mekaniska verkstad kom därefter  att byggas en mängd järnvägsmaterial. Eskilstuna blev även centralort för TGOJ och här växte en mängd stationer upp längs de närliggande spåren. Ty det var TGOJ och Norra Södermanlands Järnvägar som förvaltade den spårbundna trafiken här.

Under föredraget berörs stadens historia ur kommunikations hänseende. Här redogörs för alla järnvägsstationer av vikt och här berättas glada minnen från epoken kring 40- och 50-talet...

beräknad tid ca 60 minuter

åter

Jag vill gärna veta mer om det här föredraget...

Fyll i nedanstående formulär och skicka..

Namn

Adress

E-post

Telefon

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777