Uppåt
Fredrik Hernblom
Björn Fröberg
Carl-Edvard Sturkell
Claes Laurent

 

Carl-Edvard Sturkell har nedtecknat en rad  intressanta och spännande redogörelser för hur rättsväsendet utvecklats under århundraden i västra Sörmland. Detta material är nu samlat i boken  "Oppunda ting under tusen År".

 Carl-Edvard är född 1924, jur.kand. i Up-
psala 1951, lagman i Katrineholms tings-
rätt 1974 - 1989.  Han har en gedigen domarerfarenhet med omkring 4 000 förkunnade domar. Under åren har även Carl-Edvard varit anlitad som ordförande i ett antal statliga utredningar och som författare av propositioner åt vår regering. Under senare år finner vi 
honom som författare till uppsatser i Stora Malms Hembygdsförenings årsskrifter och som redaktör och medförfattare i bokverket Katrineholms Historia som publicerades 2006. 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777