Uppåt
Fredrik Hernblom
Björn Fröberg
Carl-Edvard Sturkell
Claes Laurent

Björn Fröberg född på vårkanten 1951
på söder i Stockholm. Sedan sju år tillbaka bosatt på Haneberg Säteri i Näshulta, Eskilstuna. Frilansfotograf och skribent med en drygt trettioårig brokig yrkeskarriär bakom sig i framförallt Stockholms men
även i Sörmlands massmedialavärld.

Besök gärna Björns egen hemsida med ytterligare material om "Rosenhanarna" Läs mer.

 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777