Uppåt
Fredrik Hernblom
Björn Fröberg
Carl-Edvard Sturkell
Claes Laurent

Böckernas författare

- När man lagt ned tid på att skapa ett innehållsrikt manus, dagar, kanske år, av förberedelser har gått åt till research, bildurval, teckningar och skisser. 
Man har vårdat sina utryck, ansat språket, provat spänsten i framställningen och till slut - ja , då är man rätt nöjd med vad man fått ihop. DÅ ..!!

2007 startade Fredrik Hernblom bokförlaget när han publicerade sina två första verk om August Kullberg på det egna förlaget.

Till förlaget har sedan knutits Carl-Edvard Sturkell och Claes Laurent.
 
Björn Fröberg är en frilansförfattare som skrivit boken "Aller nådigste herre" som förlaget distribuerar åt det Rosenhanska Sällskapet.

 

 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777