Uppåt
Utgivna böcker
Planerad utgivning

Kommande verk

 

1817 - Farväl till Gustavianer och Ofred
del 2


av Fredrik Hernblom

 
 

    Sommaren 1817 står för dörren...

Enheden stävar mot Skebäck, hamnen i Örebro. Sedan väntar en intensiv sommar och höst med besök i Stockholm och flera av dåtidens mälarhamnar. Erik möter en ny värld. Spännande och lite otäck.. Bland järnbärare, hamnsjåare och andra skuggfigurer.

"Hyllingenyet" inleder den tid i jordbruket "Då liarna ljunga och pigorna sjunga". Slåttern ska igång, Sedan är det dags för skörden, Men nattfrost, slagregn och torka ställer till förtret för de förväntansfulla och hungrande skarorna.

Edla börjar som tjänstepiga på gästgiveriet i Nästorp. Där samlas den tidens brokiga vandrare för att kivas och skrodera. En dag dyker en ung handlare upp från Närke. En man full med lockande förslag om en gyllene framtid.

Den andra juni, första vardag efter trefaldighets natt, halshuggs mördaren Swen Pärsson från Julita på Biemons avrättningsplats. Vi följer honom och hans bödel under hans sista dagar i livet.

Det hålls husförhör. De arma syndarna i Wadsbyn darrar i knävecken inför pastorns stränga kontroll av katekesens läror.

I november inleds den sista Gustavianska riksdagen. Några av borgarståndets ledamöter tvingas ta in på det torftiga gästgiveriet i Näshulta under deras väg upp till inkvarteringarna i huvudstaden. Då har det dåtida bankväsendet kapsejsat, växelkursen på utlandet är ur led. Skörden blev en katastrof. och svälten och fattigdomen breder ut sig.

 och i Näshulta hade bitterheten och miss-
unsamheten slagit klorna i folket.
..

  

 

 

Sörmlandssagan
Det var en gång åtta systrar...
av Fredrik Hernblom


  - Ja det var inte vilka systrar som helst…Utan det var åtta systrar som av vår herre utrustats rikligt...  Här väver författaren samman de trådar som utgör varpen i böckerna som ingår i vår "Sörmlandstrilogi". En otrolig, men trolig historia ? Döm själv...

Läs berättelsen på webben redan idag!!!,


Läs hela webbupplagan här
 

 


 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777