Uppåt

Sörmlandssagan - Det var en gång åtta systrar...

författare: Fredrik Hernblom
ca 96 sid, 4-färg, hård pärm, format 170x240 mm
ISBN 978-91-977142-4-2, beräknas utgiven 2010


Det var en gång – Ja så börjar de flesta sagor… Och låt oss för all del kalla den här berättelsen för en saga. För visst skulle det kunna vara en saga, eller... 

Nåväl - En del, må vara dikt, men det mesta är faktiskt verklighet.

Det du skall läsa nu -  alldeles snart -  utspelas i åtta kyrksocknar inom Oppunda och Östra Rekarnes härader. Året är 1800... 

- och det förhöll sig så i Sverige att:

... de sista åren på 1700-talet hade gett urusla skördar och spannmålsmagasinen var nästan tömda på sina reserver. Därför hade landet tvingats importera brödsäd från utlandet och nu var den Svenska ekonomin under hård press. Sillfisket hade avstannat helt och hinder i handel och sjöfart inträffade ideligen. - Till råga på allt elände var kaffeförsäljningen förbjuden...

Vår nye Konung, Gustav IV Adolf, hade fört spiran över sitt folk sedan den 1 november 1796. För dem var han en furste som var utrustad med ett storartat ordningssinne och höga rättviseideal. Han var en älskare av svenskhet och visade sig ha goda hushållningsegenskaper vilket bevisades av hans flärdfria hov.  Dessutom var  han obefläckad av skandaler, och  - Nja, det fanns ett rykte om hans oäkta börd, som påstod att han var son av en överbevisad sedelförfalskare..., men han hade en beslutsam och fast karaktär och visade sträng gudsfruktan.

Eftersom han visserligen lyssnade på sina rådgivare i förvaltningen men absolut inte tillät några gunstlingar eller örontasslare att bemäktiga sig hans förtroende, fattade han alla beslut själv. Trots sina 21 år. Därför kom hans statskick att likna enstyrets... Nu hade dock tiden infunnit sig då hans rådgivare ansåg att ständerna borde sammankallas till en riksdag. Detta tilltalade inte den unge fursten som var ytterst skygg för alla folksamlingar, men han lät sig slutligen övertalas och just år 1800 förberedde han sin första (och sista) riksdag. Den skulle hållas i Norrköping.

Hemma i Sörmland hade man som vanligt gnetat på i det tysta. Foglighet och idoghet var allmogens honnörsord och det var bara att "bita ihop". Drängar och söner for ut i kriget och försvann. Barna dog i kikhosta och mässling, de äldre i lungsot och febrar... Det hade varit nödår och svält. Men däremellan logfröjder med brännvin och hångel i spiltor och hövålmar. Det kom goda tider och det kom onda tider. Folk lurades och bedrog varandra, när det passade - och hjälpte sin nästa så gott de kunde,  när det passade. Var söndag lyste vår herre frid och hans präster och kaplaner läste lusen av de eländige syndarne...  Det var bara att "bita ihop" och till detta liv hade generationer anpassat sig...

Men nu stod nya tider för dörren...

 De urgamla bondbyarnas tidålder försvann i evigheten. Nya skiftes- och brukningsmetoder stod i farstun och väntade. Det var dags att skörda "Upplysningens" frukter. 
Ur Napoleonkrigens fasor växte en ny verklighet fram ute i Europa och den påverkade även allmogens liv, här hemma i Sörmland.. 
   
Men hur detta Sörmland var beskaffat? Tja; Läs och förundras, käre vän...

Och var det nu en saga, så borde den nog börja just så här:

Det var en gång åtta systrar....


 

 

Hernbloms Bokförlag, Kyrkvägen 3, S-643 60  Julita, tel: +46 150 913 77, mobile +46 708 213 777